ಮಂತ್ರಗಳು


ಗಣಪತಿ (Ganapathi) ಸ್ತೋತ್ರಗಳು
 1. ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಮಂಗಳ ಸ್ತೋತ್ರಂ
 2. ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರ
 3. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ
 4. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಸ್ತವ ಸ್ತೋತ್ರ
 5. ಶ್ರೀ ಸಂಕಷ್ಟನಾಶಕ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ
 6. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ
 7. ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ದಂಡಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಆಂಜನೇಯ (Anjaneya) ಸ್ತೋತ್ರಗಳು
 1. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ)
 2. ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ದಂಡಕಂ
 3. ಹನುಮಾನ್ ದಂಡಕ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ)
 4. ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಕರಾವಲಂಬನ ಸ್ತೋತ್ರ
 5. ಶ್ರೀ ತುಳಸೀದಾಸ ವಿರಚಿತ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ
 6. ಶ್ರೀ ಹನೂಮತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ
 7. ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಪ್ರಾತ: ಸ್ಮರಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ
 8. ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸುಪ್ರಭಾತಂ
 9. ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ
 10. ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ
 11. ಶ್ರೀ ಹನುಮದ್ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ 
 12. ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಂ 
 13. ಶ್ರೀ ಹನುಮತ್ ಬಡಬಾನಲ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನವಗ್ರಹ (Navagraha) ಸ್ತೋತ್ರಗಳು
 1. ಶ್ರೀ ಗುರು ಸ್ತುತಿ
 2. ಶ್ರೀ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ
 3. ಶ್ರೀ ಋಣವಿಮೋಚಕ ಮಂಗಲ ಸ್ತೋತ್ರಂ
 4. ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯದ್ವಾದಶ ನಾಮಾವಳಿ
 5. ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ
 6. ಶ್ರೀ ಭಾನು ಸ್ತೋತ್ರ
 7. ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲಾಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ
 8. ಶ್ರೀ ಶನಿಗ್ರಹ ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರ ಸ್ತೋತ್ರಂ
 9. ಶ್ರೀ ನವಗ್ರಹ ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರ ಸ್ತೋತ್ರಂ
 10. ಶ್ರೀ ಶೈನಶ್ಚರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ
 11.  ಶ್ರೀ ಶುಕ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ 
 12. ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ 
 13. ಶ್ರೀ ಮಂಗಳ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ 
 14. ಶ್ರೀ ಅಂಗಾರಕ ಸ್ತೋತ್ರ 
 15. ಪಂಚಭೂತ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ದೇವಿ (Devi) ಸ್ತೋತ್ರಗಳು
 1. ಶ್ರೀ ಅಷ್ಟಾದಶ ಶಕ್ತಿಪೀಠದೇವತಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ
 2. ಶ್ರೀ ದೇವೀ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ
 3. ದುರ್ಗಾ ಸೂಕ್ತ ಸ್ತೋತ್ರಂ
 4. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ
 5. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ತೋತ್ರ
 6. ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ
 7. ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತಿ ಸಹಿತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸುಪ್ರಭಾತಂ
 8. ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ
 9. ಶ್ರೀ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಸ್ತೋತ್ರ
 10. ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ
 11. ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ
 12. ಶ್ರೀ ದೇವೀ ನಮನ ಸ್ತೋತ್ರ
 13. ಶ್ರೀ ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರ
 14. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ
 15. ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಸ್ತೋತ್ರ
 16. ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಶತಿ ನಾಮಾವಳಿ ಸ್ತೋತ್ರ

ರಾಮ, ವಿಷ್ಣು (Rama, Vishnu) ಸ್ತೋತ್ರಗಳು
 1. ಹನುಮಾನ್ ವಿರಚಿತ ಸೀತಾರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ
 2. ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ
 3. ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಜಾ ರಾಮ
 4. ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರ
 5. ಗೋವಿಂದ ನಾಮಾವಳಿ
 6. ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ
 7. ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ
 8. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಸಿಂಹ ಕರಾವಲಂಬನ ಸ್ತೋತ್ರ
 9. ಮುಕುಂದಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರ
 10. ನರಸಿಂಹ ನಖ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ
 11. ನರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ
 12. ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಂ
 13. ನಾರಾಯಣೀ ಸ್ತುತಿ
 14. ರಾಮಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 15. ರಾಮ ಭಜನಾವಳಿ
 16. ರಾಮ ಮಂಗಳಾಸನ ಸ್ತೋತ್ರಂ
 17. ರಾಮ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಂ
 18. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ತೋತ್ರಂ
 19. ಸುದರ್ಶನ ಸ್ತೋತ್ರ
 20. ವಿಷ್ಣು ಷೋಡಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ
 21. ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶಿವ (Shiva) ಸ್ತೋತ್ರಗಳು
 1. ಶ್ರೀ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದಹನ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರ
 2. ಶ್ರೀ ದ್ವಾದಶ ಲಿಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ
 3. ಶ್ರೀ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರ
 4. ಶ್ರೀ ಶಿವ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ತೋತ್ರ
 5. ಶ್ರೀ ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ
 6. ಶ್ರೀ ಶಿವ ಷಡಕ್ಷರಿ ಸ್ತೋತ್ರ
 7. ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಂ
 8. ಶ್ರೀ ಶಿವ ತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರ
 9. ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಲಹರಿ
 10. ಶ್ರೀ ಅರ್ಧನಾರೀ ನಟೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರ
 11. ಶ್ರೀ ಲಘು ಶಿವಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ
 12. ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ
 13. ಶ್ರೀ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ತೋತ್ರ

ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ (Subramanya) ಸ್ತೋತ್ರಗಳು
 1. ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಷೋಡಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ
 2. ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ

ಇತರೆ (Other) ಸ್ತೋತ್ರಗಳು
 1. ನಿವೇದನೆಯ ಮಂತ್ರ
 2. ಶ್ರೀ ತುಲಸಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ
 3. ಶ್ರೀ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರ
 4. ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವ ಸಂಪದ ಸ್ತೋತ್ರಂ
 5. ಶ್ರೀ ಗಂಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ 


No comments: