1. ವಿನಾಯಕ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 2. ಶಿರಿಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ
 3. ಅಗ್ನಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 4. ವಿಷ್ಣು ಆಕಾರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ
 5. ಅಂಗಾರಕ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 6. ಆಂಜನೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 7. ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ
 8. ದೇವಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 9. ಭವಾನಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 10. ಬುಧ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 11. ಚಂದ್ರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 12. ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ
 13. ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ
 14. ಧನ್ವಂತ್ರಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ
 15. ಗಾಯತ್ರಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ
 16. ಗೋವಿಂದ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 17. ಗೌರಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 18. ಬೃಹಸ್ಪತಿ (ಗುರು) ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ
 19. ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 20. ಕೇತು ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 21. ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 22. ಕುಬೇರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 23. ಲಕ್ಷ್ಮಿನರಸಿಂಹ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ
 24. ಲಲಿತಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 25. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ
 26. ನರಸಿಂಹ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 27. ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ
 28. ರಾಹು ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 29. ರಾಮ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 30. ರಂಗನಾಥ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 31. ಸರಸ್ವತಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ
 32. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ
 33. ಸೀತಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 34. ಶನಿದೇವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 35. ಶಿವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 36. ಶುಕ್ರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 37. ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ
 38. ಸೂರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 39. ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ
 40. ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ
 41. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ
 42. ವಿಷ್ಣು ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 43. ತುಳಸಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 44. ಶಾರದಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 45. ನಟರಾಜ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 46. ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ
 47. ನಾಗರಾಜ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 48. ಹರಿಹರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 49. ದುರ್ಗಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 50. ಗಂಗಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 51. ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ
 52. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ
 53. ಭವಾನಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 54. ಹರತಾಳ ಗೌರಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ
 55. ಸದಾಶಿವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 56. ಶಿವಕಾಮಸುಂದರಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ
 57. ಹಯಗ್ರೀವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ
 58. ರಾಮಕಥ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 59. ವರದರಾಜ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 60. ಭೈರವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 61. ಧನ್ವಂತ್ರಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ
 62. ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ
 63. ವಾಮನ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 64. ವೀರಭದ್ರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ
 65. ಬನಶಂಕರಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ
 66. ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಶತನಾಮಾವಳಿಅಷ್ಟೋತ್ತರ
 67. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ
 68. ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ
 69. ಕಾಳಿಕಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 70. ಬಿಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 71. ಸುದರ್ಶನ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ
 72. ಲಲಿತಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ  ಶತನಾಮಾವಳಿ
 73. ದಾನಮ್ಮದೇವಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ
 74. ಪಾರ್ವತಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ
 75. ವೈನತೇಯ (ಗರುಡ) ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ
 76. ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ
 77. ಕೇದಾರೇಶ್ವರ ಅಷ್ಟೊತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ
 78. ಗೋಮಾತಾ ಅಷ್ಟೊತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 79. ರಾಮನಾಮಾಂಕಿತ ಹನುಮ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ
 80. ಸಂತೋಷಿಮಾತಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
 81. ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ


24 comments:

P.S.Venkata Subba Rao said...

Very good collection. If you can get yamuna ashtottara will be very good

With Regards
Rao

Unknown said...

We shall be very much grateful to you if can can upload Sri Danammadevi astottara namavali. Very good collection thank you.

Unknown said...

We shall be very much grateful to you if can can upload Sri Danammadevi astottara namavali. Very good collection thank you.

Unknown said...

Will you please upload Sri Guddapura Danammadevi astottsra?

Anonymous said...

Awesome collection. Thanks for sharing

Unknown said...

ಧನ್ಯವಾದಗಳು
ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ವಾಗುವಂತಃ ಅಷ್ಟೋತರಗಳು

Unknown said...

ಧನ್ಯವಾದಗಳು
ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ವಾಗುವಂತಃ ಅಷ್ಟೋತರಗಳು

Unknown said...

ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

bhaktisagara said...

ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು

Unknown said...

ಧನ್ಯವಾದಗಳು
ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ವಾಗುವಂತಃ ಅಷ್ಟೋತರಗಳು

bhaktisagara said...

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎನೇ ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆಗಳಿದ್ದರೂ ತಿಳಿಸಿ.

Anonymous said...

Thanks a lot for this collection.

bhaktisagara said...

ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಹೀಗೆಯೇ ಇರಲೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ

Unknown said...

Tumba olle astottaragala sangraha.. Dhanyavadagalu.

Mukunda Murthy said...

Tumba olle astottaragala sangraha.. Dhanyavadagalu.

bhaktisagara said...

ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಕುಂದ್ ಅವರೇ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಸತೀಶ್ said...

ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗ್ರಹ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಹೀಗೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರಲಿ.

bhaktisagara said...

ಧನ್ಯವಾದ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮುಂದೆಯೂ ಸಹ ಹೀಗೆಯೇ ಇರಲಿ. ಖಂಡಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಯ್ಯುವ ಆಸೆ ಇದೆ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟೂ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವೆ.

Anonymous said...

Namaskara.Sri Guru Raghavendra Aradhanege Ashtothhara kannadadalli Illi Dorakithu.Anantha Dhanyavaada .Nimma bhatavatsevege sadaa daivanugrahavirali. Dhanyavaada - Vishnu Murthy, Dubai, United Arab Emirates.

bhaktisagara said...

ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿಷ್ಣು ಅವರೇ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಮೀಸಲು ಇಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣ ಬ್ಲಾಗ್ ಗೆ ಸಮಯ ನೀಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಗರವಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವೆ.

Unknown said...

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಪ್ತ ಮಾತೃಕಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮವಳಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಒದಗಿಸಿ. ಜಿ.ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಬೆಂಗಳೂರು. ಚರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9483427511

bhaktisagara said...

ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವು ಕೇಳಿದ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನೀಡಿ. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವೆ.

Anonymous said...

ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್....

bhaktisagara said...

ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು